Het berekenen van jouw Zakaat

 

Wij helpen jou graag verder met het berekenen van jouw Zakaat. De Zakaat betaal je wanneer je de zogenaamde Nisaab hebt bereikt. Ook dien je pas Zakaat af te dragen wanneer een heel Islamitisch jaar is verstreken terwijl jouw bezit niet onder de Nisaab is gekomen. Bij Zakaat.eu adviseren we je om de eerste dag van de Ramadan als peildatum te hanteren. We adviseren je om de hele pagina door te lezen om op de hoogte te zijn van de berekeningsmethode.

Wat is de Nisaab?

De Nisaab is een hoeveelheid die bepaald of Zakaat verplicht is. Voor de euro en andere valuta geldt dat deze hoeveelheid de waarde van 20 ‘mithqaal’ (een gewichtsstandaard) aan goud, of 140 mithqaal aan zilver is op het moment dat je de Zakaat verschuldigd bent. Dit drempelbedrag zou je moeten baseren op dat wat het beste uitkomt voor de armen, omdat de prijzen van deze twee edelmetalen (goud en zilver) van tijd tot tijd variëren.

De Nisaab in goud of zilver?

We hebben in de uitleg hierboven vermeld dat de keuze voor de Nisaab over valuta volgens betrouwbare Islamitische geleerden zou moeten worden bepaald aan de hand van de actuele prijzen. Op dit moment is 20 mithqaal aan goud vele malen hoger dan de 140 mithqaal aan zilver, waardoor we het laatste als maatstaf kunnen hanteren. Tegelijkertijd is het zo dat de zilverprijs is ingestort sinds de tijd van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem).

Veel geleerden zijn van mening dat het dus beter is om de Nisaab van zilver te hanteren omdat dit de hoeveelheid aan liefdadigheid doet vermeerderen. Andere geleerden zijn van mening dat de Nisaab van goud dichterbij de Nisaab komt ten tijde van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem).

De Nisaab in goud of zilver? Voor beide methoden zijn dus argumenten aan te halen. Waar kies jij voor? Dat is aan jou. Moge Allah het accepteren.

Hoeveel is 20 mithqaal aan goud en 140 mithqaal aan zilver?

  • 20 Mithqaal aan goud komt ongeveer overeen met 85 gram aan goud.
    IN EURO’S: ~€ 4220,-*
  • 140 Mithqaal aan zilver komt ongeveer overeen met 595 gram aan zilver.
    IN EURO’S: ~€ 261,-*

Hoeveel Zakaat moet ik dan betalen over mijn geldbezit?

De Zakaat over jouw bezit bedraagt 1/40e deel, of 2,5%.

Praktijkvoorbeeld

VOORBEELD 1: Stel, je hebt vanaf vorig jaar tot dit jaar (begin Ramadan) € 8000,- in bezit. Jouw bezit is gedurende het jaar niet onder de Nisaab uitgekomen. Dit bedrag is (veel) hoger dan de Nisaab voor zilver, oftewel ~€ 261. Je dient in dit geval dus 2,5% van € 8000 aan Zakaat te betalen. In dit voorbeeld betaal je €200 aan Zakaat ul Maal.

VOORBEELD 2: Stel, je hebt vanaf vorig jaar tot dit jaar (begin Ramadan) soms € 15.000,- in bezit, maar soms slechts € 200. Nu heb je € 4000,- in bezit. Jouw bezit is gedurende het jaar dus onder de Nisaab uitgekomen. Je hoeft nog geen Zakaat te betalen. De verplichting van Zakaat vervalt immers wanneer het geld gedurende het jaar minder wordt dan het drempelbedrag.

Waar kun je jouw Zakaat doneren?

Je kunt in Nederland, België en andere Europese landen je Zakaat kwijt bij diverse organisaties die Zakaat onder de mensen inzamelt en verspreidt. Via onze website kun je jouw Zakaat via deze link doneren. Voor een overzicht van andere Islamitische organisaties kun je terecht op onze bericht over de Nationale Zakaat Dag.

Bronnen:

  • *Volgens de actuele prijs op 21 april 2020. Kijk altijd op onze homepage voor de actuele standen van de Nisaab.
  • Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 9/257
  • Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 9/254
  • Allah weet het het beste. Vragen of opmerkingen? Stuur ons een e-mail

Welkom bij het Zakaat Fonds

Het Zakaat Fonds vergroot de bewustwording onder Nederlandse en Belgische moslims en voert diverse projecten uit om de samenleving te dienen.

 

Wat is Zakaat?Doneer uw Zakaat

De vergeten pilaar…

…is jou niet vergeten

“Voorwaar, degenen die geloven en goede daden verrichten en de salaat onderhouden en de zakaat geven, voor hen zal de beloning bij hun Heer zijn”

De Edele Koran

Al Baqarah, 2:227

100% Doelstelling

Alle zakaatgelden zullen voor de volledige 100% worden gebruikt voor zakaatdoeleinden. 

Alleen vrijwilligers

Alle medewerkers van het ZF zijn vrijwilligers. De organisatie? Die wordt bekostigd door gulle donateurs.

Islamitisch correct

Het ZF laat zich leiden door de geldende Islamitische regelgeving omtrent de Zakaat.