Over Ons

Onze visie is dat de Islam moet bloeien in de Nederlandse samenleving als een bron van inspiratie van welvaart en harmonie voor iedereen, moslim en niet-moslim. Moslims zijn mensen die ervoor kiezen om zich volledig aan God te wijden. Wij geloven dat deze relatie de sterkste basis is voor geluk in dit leven en  voor het volgende op basis van toewijding (Islam) tussen het menselijke en het goddelijke.  We zijn ervan overtuigd dat Zakaat (de verplichte aalmoezen/liefdadigheid) de sociale cohesie versterkt en een katalysator is voor succes voor de hele gemeenschap. Wij zijn hier om u te dienen bij het  berekenen en betalen van Zakaat. We zetten de Zakaat op de meest impactvolle manier in om de Nederlandse moslimgemeenschap te ondersteunen voor een betere toekomst. Ook zetten wij ons in om de verschillende gemeenschappen die in Nederland (en België) leven, dichter bij elkaar te brengen.

De Islam kent vijf zuilen, te weten:

  1. As-Shahaadah (de geloofsgetuigenis)
  2. As-Salaah (het gebed)
  3. Az-Zakaah (de verplichte liefdadigheid)
  4. As-Siyaam (het vasten)
  5. Al-H’adj (de bedevaart naar Mekkah)

Het Nationaal Zakaat Fonds (NZF) wil de derde pijler nieuw leven inblazen en ondersteunen in Nederland.

Onze missie is om Zakaat in Nederland makkelijker te doen laten uitgeven om Nederlanders, moslim en niet-moslim te ondersteunen om omwille van God.

Onze organisatie

Het Nationaal Zakaat Fonds kent de volgende bestuursleden: (na Q3 2020):

  • Drs. Walid Moudrous, voorzitter
  • Drs. Amar Iqbal, penningmeester
  • Drs. Youssef Chahid, secretaris