Over het Zakaat Fonds

Het Zakaat Fonds is opgericht omdat wij hebben geconstateerd dat de gemiddelde moslim in Nederland of België niet op de hoogte is van de derde peiler van de Islam, de verplichte Zakaat. De Zakaat is één van de middelen die de samenleving als geheel laat floreren, wanneer deze correct wordt ingezet.

Wij trachten dit doel, het bloeien van de moslims in het Westen, te bewerkstelligen door diverse projecten van particulieren en organisaties in het leven te roepen of (financieel) te ondersteunen.

De Islam wordt in onze landen nog te vaak onjuist begrepen en het is naar ons mening de plicht van de moslims om dit beeld te corrigeren. Met de Zakaat Fonds willen we ook hier een bijdrage aan leveren. De Zakaat dient ook als bindmiddel voor de diverse Islamitische gemeenschappen in Nederland. Zij die weinig te besteden hebben zullen uiteindelijk door middel van de Zakaat van een hogere levensstandaard genieten.

 

Onze organisatie

Het Zakaat Fonds is een project van Stichting Bekeerling in samenwerking met UwKeuze.net en wordt technisch uitgevoerd door MoskeeWebsite.nl. Tijdens de Ramadan zal een nieuw bestuur worden gekozen en komen de uiteindelijke bestuursleden op deze pagina te staan.

 

Zorgen voor vertrouwen

Het Zakaat Fonds wordt voorgezeten door een klein bestuur die verantwoordelijk is voor de continuïteit van de organisatie. De beoordeling van aanvragen en het goedkeuren van uitgifte van Zakaatgelden geschiedt door een toonaangevend Islamitisch beoordelingscommissie. Bestaande uit meerdere personen met kennis van zaken omtrent Fiqh, Islamitisch financieel recht en rechtschapenheid.

Daarnaast raadpleegt het strategie-, beleid- en onderzoeksteam een ​​breed scala aan deskundige adviseurs – wetenschappers, onderzoekers en praktijkmensen – die zich inzetten om ervoor te zorgen dat onze Zakaat-distributie in Nederland en België juridisch verantwoord, doelgericht en effectief is.

 

De Islam kent vijf zuilen, te weten:

  1. As-Shahaadah (de geloofsgetuigenis)
  2. As-Salaah (het gebed)
  3. Az-Zakaah (de verplichte liefdadigheid)
  4. As-Siyaam (het vasten)
  5. Al-H’adj (de bedevaart naar Mekkah)

Het Zakaat Fonds (ZF) wilt de derde pijler nieuw leven inblazen en ondersteuning bieden in Nederland. Onze missie is om Zakaat in Nederland en België makkelijker te doen laten uitgeven om Nederlanders en Vlamingen, moslims, maar ook niet-moslims te ondersteunen.