Zakaat in de Koran

Koranverzen & Quote profijten

Ben je benieuwd naar Koranverzen over de Zakaat of interessante quotes dit over dit onderwerp gaan? Dan ben je op deze pagina aan het juiste adres. Je kunt de profijten (foto’s) downloaden naar je computer en gebruiken op je sociale media.

“Hij (Allah) zei: “Ik tref met Mijn Bestraffing wie Ik wil, maar Mijn Genade omvat alle zaken. Deze zal ik schenken aan degenen die Mij vrezen, de Zakaat afdragen  en degenen die in Onze Tekenen geloven.”

De Koran , Surat Al-A3raaf (7), vers 156

“En spreek het goede tot de mensen en onderhoud het gebed en draag de Zakaat af.”

De Koran , Surat Al-Baqarah (2), vers 83

Welkom bij het Zakaat Fonds

Het Zakaat Fonds vergroot de bewustwording onder Nederlandse en Belgische moslims en voert diverse projecten uit om de samenleving te dienen.

 

Wat is Zakaat?Doneer uw Zakaat

De vergeten pilaar…

…is jou niet vergeten

“Voorwaar, degenen die geloven en goede daden verrichten en de salaat onderhouden en de zakaat geven, voor hen zal de beloning bij hun Heer zijn”

De Edele Koran

Al Baqarah, 2:227

100% Doelstelling

Alle zakaatgelden zullen voor de volledige 100% worden gebruikt voor zakaatdoeleinden. 

Alleen vrijwilligers

Alle medewerkers van het ZF zijn vrijwilligers. De organisatie? Die wordt bekostigd door gulle donateurs.

Islamitisch correct

Het ZF laat zich leiden door de geldende Islamitische regelgeving omtrent de Zakaat.