Wat is Zakaat?

Wat is Zakaat en voor wie is het bedoeld?

In de Arabische taal betekent Zakaat groei, zegeningen, zuivering en ontwikkeling. De verplichte Zakaat eist dat moslims jaarlijks een deel van hun vermogen weggeven. Zakaat biedt de betaler een kans om zijn plicht jegens God na te komen door een betaling uit te voeren. Het biedt ook een mogelijkheid om de armen te helpen. Maar het is meer dan dit.

In de Koran zegt God dat er acht ontvangers van Zakaat zijn: “Inderdaad, Zakaat-uitgaven zijn alleen voor [1] de armen en [2] de behoeftigen, en [3] degenen die werken aan [toewijding] en [4] ] voor het samenbrengen van harten en [5] voor degenen die in slavernij zijn en [6] voor hen die schulden hebben en [7] voor de zaak van God en [8] voor de gestrande reiziger. [Dit is] een verplichting van God. God is Alwetend, Alwijze. “(Koran hoofdstuk 9 V 60)

Hoe kunnen we Zakaat effectief verdelen?[1] [2] [3] 

We begrijpen dat het overkoepelende doel van Zakaat alleen volledig kan worden bereikt als we Zakaat op een effectieve, transparante en eerlijke manier verdelen. Gebaseerd op inzichten uit de Koran, het profetische voorbeeld en de geschriften van zowel klassieke als hedendaagse geleerden en juristen hebben wij onze fonds ingericht.

 • We bundelen onze krachten en starten een landelijk inzameling zodat er meer rendement en bekendheid omtrent Zakaat ontstaat. Tevens geeft dit ook samenhorigheid en gezamenlijk doel waar wij als Nederlandse moslims achter kunnen staan. Hierdoor kunnen meer goede doelen ondersteunt worden.
 • Tevens verbetert het de zichtbaarheid van de Islam in Nederlands ten goede en kunnen we als voorbeeld dienen voor onze jeugd.
 • De verplichting om onze Zakaat lokaal in onze samenleving waar we de behoeften en cultuur het beste kunnen uitgeven en waarvoor we het meest verantwoording verschuldigd zijn aan God.

Wat zijn de doelstellingen van het Nationaal Zakaat Fonds?

Nationaal Zakaat Fonds (NZF) kent Zakaat-beurzen toe en ondersteunt vele goede doelen via giften uit het fonds. We ondersteunen en helpen individuen in armoede en we investeren in gemeenschapsontwikkeling. NZF doet dit om de toewijding aan God te laten floreren in de samenleving.

NZF helpt in aanmerking komende personen die vallen binnen de eerste, tweede, vijfde, zesde en achtste Zakaat-ontvanger categorieën. NZF ontvangt directe aanvragen en verwijzingen van Nederlandse moskeeën, ziekenhuizen en goede doelen. We hebben een bekwaam team van medewerkers die elke aanvraag met zorg en kennis beoordelen.

Onze voornaamste prioriteiten:

 • Betere publieke perceptie: verander de percepties ten opzichte van de islam en moslims in Nederland positief en aanzienlijk, door begrip en betrokkenheid te bevorderen.
 • Religieuze wetenschap en geletterdheid: inspireer moslims op een diepere toewijding aan God, door het ontwikkelen van een krachtig intellectueel religieus leiderschap en initiatieven.
 • Effectieve vertegenwoordiging: een betere op geloof gebaseerde vertegenwoordiging en bijdrage van de moslimgemeenschap in de publieke sfeer vergemakkelijken door de leiderschapscapaciteit te vergroten.
 • Het ondersteunen en bevorderen van goede doelen in Nederland of behoeftigen in het buitenland.
 • Het bevorderen en ondersteunen van nieuwbouw van Moskeeën in Nederland.
 • Het  professionaliseren van islamitische samenwerkingsverbanden op regionaal en nationaal niveau in Nederland.
 • Dawah bevorderen in Nederland met ondersteunen van diverse stichtingen en het beschikbaar stellen van Islamitische informatie en fondsen.
 • Fondsen beschikbaar stellen voor acute calamiteiten en rampen, ondersteuning van inzamelingsacties op lokaal en nationaal niveau

Zorgen voor vertrouwen

De NZF wordt voorgezeten door een klein bestuur verantwoordelijk voor de continuïteit van de stichting. De beoordeling van aanvragen en het goedkeuren van uitgifte van Zakaatgelden geschiedt door een toonaangevend Islamitisch beoordelingscommissie. Bestaande uit meerdere personen met kennis van zaken omtrent Fiqh, Islamitisch financieel recht en rechtschapenheid.

Daarnaast raadpleegt het Strategie-, Beleid- en onderzoeksteam een ​​breed scala aan deskundige adviseurs – wetenschappers, onderzoekers en praktijkmensen – die zich inzetten om ervoor te zorgen dat onze Zakaat-distributie in Nederland  juridisch verantwoord, doelgericht en effectief is.

Wij als Nationaal Zakaat Fonds zijn een onafhankelijke instelling en willen ons zo transparant opstellen.

 • Wij zullen streven om alle Zakaat gelden binnen een jaar uit te keren en zodat onze jaarlijkse overzichten en balansen op 0 euro te doen laten komen.
 • Er zal elk jaar een overzicht gepubliceerd worden met de opbrengsten, giften en uitgekeerde Zakaatgelden.
 • Wij zullen aan de ontvangers van de Zakaat gelden verantwoording vragen hoe het geld gespendeerd is. Bij individuele gevallen zullen wij dit controleren.
 • Wij proberen onze onkosten voor de stichting zo laag mogelijk te houden, al onze medewerkers werken vrijwillig, في سبيل الله‎ fī sabīli llāhi, en vergoeden enkel de gemaakte onkosten voor de stichting.

Voor de uitgebreide beschrijving van onze werkwijze verwijs ik u naar onze convenant.

Hoe kunt u helpen?

U kunt zelf uw Zakaat online berekenen en overmaken, of een inzamelingsactie organiseren

Indien u een aanvraag wilt doen, verwijs ik u naar het aanmeldformulier


We moeten een prognose gaan opstellen (eis van de belastingdienst)

Beschrijf hoe in de dagelijkse praktijk is geregeld dat een bestuurslid niet afzonderlijk kan beschikken over het vermogen van de instelling, bijvoorbeeld door in te gaan op handelingsbevoegdheden van de bestuursleden en aan te geven hoe die zijn vastgelegd. (Eis belastingdienst)

Wat gebeurt er als het geld niet wordt besteed (beschrijven, eis van belastingdienst voor ANBI)