Bismillahi ar-Rahmaani ar-Raheem. Met de wil van Allah heeft het Zakaat Fonds (Zakaat.eu) op 22 april 2021 namens de donateurs een bedrag van € 1000 overgemaakt ten behoeve van Stichting Mijn Thuis. Met de donatie steunt Zakaat.eu de wezen, zieken, bejaarden, weduwen en schuldenaren in een vluchtelingenkamp in Libanon. Stichting Mijn Thuis kent verschillende ervaren bestuursleden, waaronder Lid in de Orde van Oranje Nassau Ad Mols. Onderaan deze pagina leest u meer over Ad Mols en zijn inspanningen voor de medemens.

“Voorwaar, de Zakaat is slechts voor de armen en de behoeftigen en de werkenden (aan de inzameling ervan) en de moe’allaf en voor (het vrijkopen) van de slaven, en de schuldenaren en om (uit te geven) op de Weg van Allah en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.” (Soerat Tauwbah: 60)

Geen cadeau voor jarige Ad, maar voor zijn vluchtelingenstichting

(Uit Stadsnieuws) Tilburg – Een ontroerde voorzitter van de stichting nam de donaties in ontvangst. Die volgden op een facebookoproep waarin Ad, voor zijn verjaardag, vroeg om giften voor het Palestijnse vluchtelingenkamp Ain El Elweh in Libanon. Daar wil Ad met zijn stichting meehelpen aan de bouw van een sociaal centrum in het kamp. Waar computerles of naailes gegeven kan worden aan mensen die een bedrijfje willen starten, een verpleegster controles kan uitvoeren en een diëtist voedingsadviezen kan geven. 

De stichting Mijn Thuis zet zich al jaren in met de hulp van alle donateurs. Dat doet ze door voedselpakketten te leveren, financiële steun bij medische hulp en vooral door ruim honderd kinderen iedere maand via donateurs extra te helpen. Lees verder

Draag ook bij aan het bouwen van een sociaal centrum!

Er is nog veel geld nodig voordat het pand kan worden aangeschaft. Steunt u de projecten van Mijn Thuis (Palestina) ook? Bezoek de website via www.mijnthuis.org

Heeft u uw zakaat al voldaan?

Het Zakaat Fonds financiert broodnodige humanitaire, religieuze en praktische projecten door heel Nederland en België.