Zakaat Fonds roept de eerste dag van de Heilige Islamitische Maand Ramadan uit tot “Nationale Zakaat Dag”. Deze dag heeft verschillende doelen die we graag voor jullie zullen opsommen, één voor één nobele doelen die ten doel hebben om de hele moslimgemeenschap te dienen.

Aanleiding jaarlijkse “Nationale Zakaat Dag”

De aanleiding voor de Nationale Zakaat Dag is het feit dat veel moslims niet op de hoogte zijn van de derde pilaar van de Islam, de Zakaat. Met de Nationale Zakaat Dag willen wij moslims bewust maken van deze verplichting.

Doel 1: Bewustwording van de Zakaat-plicht

Met onze Zakaat Dag willen wij de Zakaatplicht onder de aandacht brengen. De meeste moslims praktiseren de vier overige pilaren, maar zijn de Zakaat vergeten.

Doel 2: Bewustwording van de Islamitische jaartelling

Een groot deel van de moslims is ook niet op de hoogte van het feit dat de Zakaat van jaar tot jaar moet worden afgedragen. We hebben het over de Hijri jaartelling. Niet de westerse (gregoriaanse) jaartelling.

Doel 3: De Ramadan is een Heilige maand met veel zegeningen

Met de Wil van Allah zullen de Zakaatgelden tijdens deze Heilige maand veelvuldig worden gezegend. De Ramadan is een speciale maand, alhamdulillah.

Doel 4: Peildatum vastleggen voor de Verplichte Zakaat

Wij willen de eerste dag van de Ramadan tevens als peildatum gebruiken voor de Zakaat. Zo weet je ieder jaar dat je in het begin van de Ramadan jouw Zakaat kunt afdragen. We hopen dat hierdoor minder mensen deze pijler vergeten.

Doel 5: Floreren van de Islamitische gemeenschap

Omdat meer mensen zich tijdens deze heilige maand de Zakaat zullen afdragen draagt het inzetten van deze Zakaat bij aan het floreren van de Islamitische gemeenschap. Niet alleen zij die het geld ontvangen zullen van een hogere leefstandaard genieten, ook zij die met de juiste intentie) uitgeven op de Weg van Allah zullen voorspoed tegemoet zien.

“Your charity will not be accepted until you believe, ‘I need the reward more than the beggar needs the money.”
[Uthman Ibn Affan (radiyAllahu Anhu)]

Waar kun je jouw Zakaat doneren?

Nu je weet wat het belang van het betalen van de Zakaat is en de nobele doelen die hieruit zullen voortvloeien met de Wil van Allah, willen wij je natuurlijk verwijzen naar organisaties waar je jouw Zakaat aan kunt uitgeven.

  • Zakaat Fonds (Zakaat.eu): Zakaat Fonds vergroot de bewustzijn onder moslims van de Zakaatplicht. Ook gaan 100% van de Zakaatopbrengsten naar de Zakaatdoelen: de organisatie zelf is volledig vrijwillig actief en betaald de onkosten zelf of uit het onkosten-potje van onze organisatie.

  • Salaam Foundation for Humanity: Salaam Foundation biedt u de mogelijkheid om op een zeer laagdrempelige manier deze belangrijke islamitisch zuil te doen herleven in de huidige maatschappij, met een speciale Zakaatfonds.

  • Stichting Al-Yateem: Stichting al-Yateem is een welzijnsorganisatie die zich al jaren sterk maakt voor weeskinderen en minderbedeelden in Marokko. Stichting al-Yateem wil deze mensen hetgeen schenken, wat voor jou en ons vanzelfsprekend is. 

  • ISN – Diyanet Nederland: In het kader van filantropie zet Islamitische Stichting Nederland (ISN) zich in om binnengekomen donaties af te dragen aan rechthebbenden, zoals aan hbo- en wo-studenten en aan behoeftige gezinnen. 
Nationale Zakaat Dag bij Zakaat Fonds 2020
Nationale Zakaat Dag bij Zakaat Fonds 2020