Bismillahi ar-Rahmaani ar-Raheem. Zakaat Fonds (zakaat.eu) heeft op 23 april 2021 een zakaat-donatie verricht ten behoeve van alla zakaat-projecten van Salaam Foundation.

Salaam Foundation biedt u de mogelijkheid om op een zeer laagdrempelige manier deze belangrijke islamitisch zuil te doen herleven in de huidige maatschappij, met een speciale Zakaatfonds.

Zakaat betreft de verplichte afdracht van 2,5% van de bezittingen van een moslim waarmee hij, of zij langer dan één jaar niets heeft gedaan. Maatschappelijk zorgt Zakaat voor een verbeterde cohesie tussen rijk en arm. Wanneer een behoeftig persoon weet dat een rijk iemand hem/haar zal ondersteunen middels de Zakaat, leidt dit niet tot jaloezie ten aanzien van de rijke persoon bij de behoeftige, maar juist tot eenheid binnen de samenleving.

Heeft u uw zakaat al voldaan?

Het Zakaat Fonds financiert broodnodige humanitaire, religieuze en praktische projecten door heel Nederland en België.